Komunikační kontejner

1. 6. 2019

Realizátor:
Senovážné žije z.s.

Cíle a souvislosti projektu:

Chceme na náměstí umístit kontejner jako konzultační, prezentační a sběrné místo pro shromažďování názorů, podnětů a podkladů od veřejnosti a interesovaných osob, jako jsou např. vlastníci dotčených nemovitostí a provozoven a návštěvnická veřejnost. Zapojení veřejnosti do debaty a do procesu tvorby studie přeměny náměstí je důležitou součástí budoucího úspěchu jakéhokoli řešení, neboť jen se znalostí názorů a potřeb uživatelů náměstí tak může být naplněno jejich očekávání.

Forma akce:

V kontejneru, který bude otevřený veřejnosti, vystavíme velkoplošné fotografie informující o historii a vývoji náměstí. Stejnou formou budou vystaveny veřejné debatě i architektonické návrhy a studie zahrnující úpravy a řešení náměstí. Chceme spojit tyto prezentace s petiční akcí s uvedeným cílem a kontejner využít jako petiční místo.

Chceme též kontejner využít k prezentaci členů spolku s ukázkami jejich činnosti, abychom veřejnost informovali o charakteru spolku a své členy přístupnou atraktivní formou propagovali a využili jejich činnost ke generické podpoře a oživení formulovaných a vystavených záměrů. Dle charakteru a předmětu podnikání či působení  jednotlivých členů spolku by tak výstava a informační kampaň o Senovážném náměstí mohla být podpořena např. uměleckou prezentací, ochutnávkou produktů spojených s  drobným prodejem vzorků, kávy apod.