Sousedské slavnosti

8. 10. 2020

Cíle a souvislosti projektu:

Osobní zkušenost je nejlepší. Nabídkou ukázek z činnosti místních podniků Senvážného náměstí chceme návštěvníky a veřejnost s místní komunitou a zdejší nabídkou služeb. Chceme tak mj. upoutat pozornost k tématům, které nás jako uživatele náměstí trápí. Naším cílem je představit ty, kteří mají zájem o rozvoj náměstí, rozšířit povědomost o cílech Spolku, poznat potenciál náměstí a podpořit snahu o jeho přeměnu.

Forma akce:

Akce je svým charakterem komunitní trh. Část programu proběhne na náměstí ale většinou v okolních obchodech, restauracích a provozovnách, aby návštěvníci mohli poznat nabízené služby v originálním prostředí. S mapkou, trasou a s doporučeními dle programu se návštěvníci postupně seznámí s restauracemi, galeriemi, obchody, kinem a neziskovými organizacemi, které den otevřených dveří připravily.