ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE PRO ZDRAVOTNÍKY

2. 12. 2021

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE PRO ZDRAVOTNÍKY

 

Vinograf a spolek Senovážné žije společně založily transparentní účet č. 2302076181/2010 na podporu zdravotníkům v jejich aktuální těžké situaci. Jejich rodiny letos opět přijdou o normální Vánoce, které si my ostatní budeme většinou v klidu domova užívat.

Chceme jim pomoci a neumíme to jinak než naší službou a snad i dosahem, který na naše zákazníky a lidi dobré vůle máme. Chceme se pokusit vrátit zdravotníkům víru, že na ně myslíme a že jim děkujeme, jídlem a vínem jim vrátit alespoň malou radost za podpory každého, kdo je spolu s námi ochoten k tomuto cíli přispět.

PŘISPĚJTE

Sledujeme s obavami, jak mnohým z nás covidová pandemie ničí zdraví i živobytí, jak rozděluje přátele, rodiny a celou společnost, jak budí negativní emoce, které se pak absurdně obrací i proti těm, kteří se nás snaží svou prací a nasazením z průšvihu dostat. Zdravotníci tomuto cíli letos opět obětují veškeré volno, a my přesto stále častěji čteme zprávy o frustrovaných útocích, o nedoceňování, ignoranci a někdy i o dehonestaci jejich práce. Vidíme, že tito lidé opět kolabují pod extrémním náporem těžké práce. 

My gastronomové si jejich situaci umíme představit. Jakkoli se na dopady pandemie díváme z jiného konce a čelíme jiným těžkým situacím, velmi s lidmi z nemocnic a ordinací soucítíme a z vlastní zkušenosti víme a věříme, že právě profesionálové jsou to nejcennější a nejdůležitější, co jako společnost máme. Jsou to právě profesionálové ve zdravotnictví, kteří jediní nám ostatním v aktuální situaci mohou pomoci zachovat standardy života a vrátit se k normálu a k radosti, kterou ale, jak víme, bez spolehlivého zdraví ztrácíme. Pojďme jim poděkovat. 

Potřebujeme Vaše příspěvky, abychom mohli v termínu 21.–24. 12. distribuovat štědrovečerní večeři zdravotníkům v Praze a středních Čechách. Bude se jednat vždy o večeři pro dva a jednu láhev vína, jídlo bude ve formě šokově zchlazeného balíčku. Kapacitně zvládneme vybavit vše podle množství soustředěných prostředků, jsme připraveni případně spolupracovat s dalšími subjekty.

Stav transparentního účtu můžete sledovat zde.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

Buď platbou na náš účet 2302076181/2010,

nebo zakoupením produktů přímo přes náš e-shop.