Umění v prostoru / oživení Senovážného náměstí

1. 6. 2019

Realizátor:
Bubec o.p.s.

Cíl a souvislosti projektu:

Projekt navazuje na v loňském roce realizovaný festival m3 / Umění v prostoru 2018, který se konal  v Praze 1.

Předkládaný projekt  Umění v prostoru / oživení Senovážného náměstí je součástí doprovodného programu letošního festivalu m3 / Umění v prostoru 2019. Bubec o.p.s. má vytvořenu dlouhodobou expertízu o problematice umisťování umění ve veřejném prostoru. Festival m3 je fungující model, který řeší, jak dočasně umístit umělecká díla, která oživí veřejný prostor a vzbudí konstruktivní debatu ve veřejnosti. To jsme si již vyzkoušeli, proto bychom rádi pokračovali v lokalitě, kde jsme již působili a zapojili umělce a místní komunitu do dočasné transformace veřejného prostoru.

Na začátku nás oslovila skupina obchodníků a provozovatelů, kteří sídlí v okolí Senovážného náměstí, abychom pomohli vytvořit smysluplný model pro oživení náměstí a společně nalezli identitu tohoto místa. Pro aktivity, které popisujeme níže, byla vybrána nevyužívaná část náměstí (viz. mapa v příloze). Ta by tak dostala novou podobu i novou kulturně společenskou funkci. Tuto výzvu jsme přijali s tím, že zapojíme do procesu obyvatele a širší veřejnost. Věříme v potenciál komunity pro rozvoj města a v to, že umění a kulturní program může být spouštěčem dlouhodobých procesů.

Projekt má několik cílů. Nejprve chceme s pomocí odborníků zkoumat náměstí a jeho části, které mají vlastní mikroklima a potřeby. Posbírat podněty a mapovat veřejné, soukromé a občanské potřeby v této lokalitě. Bude potřebné debatovat o již existujících vizích, jak náměstí přetvořit, např. odstranění zábradlí, srovnání terénu na jednu úroveň bez obrubníků, omezit pohyb a parkování vozidel a vytvořit polopěší zónu s atraktivní nabídkou nových služeb v identifikovaném prostoru, kde se bude projekt konat. Další cíl je  zasíťovat místní komunitu, seznámit jí s otázkami urbanismu a umění ve veřejném prostoru a inspirovat je příklady dobré praxe z Čech a ze zahraničí. Takto nahromaděné informace by se staly podkladem pro další rozvoj diskuzí se zástupci veřejné správy. Dlouhodobým cílem je oživit, vylepšit a učinit atraktivnějším Senovážné náměstí, pro kvalitní život lokálních obyvatel a úspěch lokálních provozoven. Cílem je zároveň vytvořit atraktivní exteriér a dostat na Senovážné náměstí, coby cílové destinace, nové aktivity a lidi.

Obsah akce:

V rámci projektu jsme připravili tyto aktivity:

V současné době nevyužívané místo bychom zatraktivnili umístěním tří „Pavilónů“ (viz fotografie v příloze) – tří velkorozměrných uměleckých děl od sochaře Čestmíra Sušky, které mají industriální formu a které splynou s prostředím a nebudou působit jako komerční objekt. Tyto objekty budou mít i další funkce, především jako prostor k setkávání, výstavní a informační. Uvnitř těchto „Pavilonů“ bychom každý měsíc vystavili prezentace záměru projektu, prezentaci spolupracujících partnerů z místní komunity, dobré příklady oživení náměstí z jiných částí Čech a výsledky architektonických workshopů. Probíhaly by zde setkání s veřejností a další akce, byly by zde k dispozici dotazníky. Ve večerních hodinách by fungovala v „Pavilónech“ dočasná světelná / zvuková umělecká instalace (oslovíme např. výtvarníka Pavla Korbičku).

V období v průběhu léta až do září bychom zorganizovali  tři aktivní víkendy:

1. Senovážní komunitní trh

Trh lokálních prodejců. Přehlídka toho, co nabízí náměstí a okolí. „Zastavte se na jídlo, pro originální design, podívejte se na prezentaci místních prodejců  a seznamte se s prací neziskových a kulturních organizací a navštivte infostánek Festivalu m3.“ – takto zní nabídka pro návštěvníky. Bude připraven i kulturní program: koncert na náměstí, tvořivé dílny pro děti, workshopy pro dospělé, komentované prohlídky v místních galeriích a ochutnávky.

2. Umění ve veřejném prostoru

Veřejná debata o tom, jak zkultivovat veřejný prostor umístěním uměleckými díly a prezentace Manuálu „Umělecká díla na veřejných prostranstvích HMP“ od I.P.R. Diskuze o současné podobě náměstí s kašnou od sochařky Anny Chromy na Senovážném náměstí. Architektonická a komunitní komentovaná prohlídka náměstí a např. seznámení se s místní historií, s příběhy místních obyvatel, anebo s aktuálními developerskými projekty (např. záměr investora pro Cukrovarnický palác).

3. Dvoudenní architektonický workshop

Odborně vedený workshop, který spojí všechny iniciativy, které vznikly během projektu a na který budou přizváni zástupci samosprávy a odborníci z Čech i zahraničí. Součástí bude: Vyhodnocení dotazníků  a tvorba „pocitové mapy“ (zobrazení příjemných a nepříjemných míst). Živá knihovna – rozhovory z očí do očí s místními a zahraničními odborníky na téma veřejný prostor a proměna Senovážného náměstí v netradičním formátu speed-datingu. Výstupy z workshopu budou vystaveny v „Pavilónech“ a zakomponované do závěrečného tištěného dokumentu.

Charakter akce :

Jde o jednorázovou akci,  která navazuje na loňský festival v MČ Praha 1, ale je součástí celkem již třetího ročníku festivalu m3/Umění v prostoru.

Předpokládaný počet návštěvníků: 500 návštěvníků Senovážného trhu + 2 x 100 návštěvníků debat a workshopů + 4 měsíční výstavy v Pavilónech x 300 návštěvníků měsíčně = 1900 návštěvníků.  Dále jsou tu nepřímí návštěvníci, kteří se budou zajímat o instalaci ve veřejném prostoru a které je těžké spočítat. Celkově předpokládáme cca 2 500 návštěvníků.

Počet oslovených účastníků: 17 již oslovených (především lokální provozovny) a konečný počet oslovených předpokládáme minimálně 50 aktivních návštěvníků.

Partneři a potenciální partneři:

Hlavní partner: Spolek Senovážné žije z.s.

Lokální provozovny: Vinograf wine bar, Hoffa bar, Kvalitář galerie, Harddecore Gallery, Lékárna u fontány, Kadeřnictví Style, Galerie Aukční síň, Bagalio prodejna, Stoklasa, Autoservis, Sicily café, Salon Hair & Beauty, Mapy a průvodce, Meat & Greet Burgerhouse...

Nestátní neziskové organizace: Česká asociace streetwork, z.s., Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú., Česká rada dětí a mládeže, Junák – český skaut, z. s., Pionýr, z. s., Regionální centrum Hnutí Brontosaurus, SMOSK - Správa majetku odborových svazů kultury.

Experti: ČVUT (Jan Světlík), IPR (Viktória Mravčáková), Women Public Space Prague (Milota Sidorová), Pavel Korbička (výtvaník).

Přínos akce pro občany Prahy 1:

Projekt Umění v prostoru / oživení Senovážného náměstí  nabízí občanům MČ Praha 1 kromě benefitu jedinečného kulturního zážitku, který je včetně doprovodných programů pro všechny zcela zdarma, ale má i potenciál podpory lokální komunity a podnikatelského prostředí a také především kultivovat veřejné prostranství Senovážného náměstí.

V rámci doprovodných programů připravujeme hned několik kulturně-vzdělávacích a tvořivých aktivit pro děti i dospělé. Občané Prahy 1 jistě ocení kreativní dílny pro děti, komentované prohlídky pro různé generace, performance ve veřejném prostoru či odborné přednášky na téma veřejného prostoru. V rámci projektu plánujeme aktivní formu oslovování škol, center pro seniory a komunitních center v Praze 1.