O spolku Senovážné žije, z.s.

Spolek si klade za cíl vytvořit smysluplný model pro oživení Senovážného náměstí a nalezení nové identitu místa. Aktivity spolku tak směřují k cíli, jímž jsou změny v nabídce veřejného prostoru a využití nevyužívaných částí náměstí tak, aby dostala novou podobu i novou kulturně společenskou funkci. Dlouhodobým cílem potom je vylepšit a učinit Senovážné náměstí atraktivnějším pro kvalitní život lokálních obyvatel a úspěch lokálních provozoven. Záměrem je zároveň vytvořit atraktivní exteriér a dostat na Senovážné náměstí, coby cílovou destinaci, nové aktivity a lidi.

Projekt má několik postupných fází:

Příprava (z větší části již hotovo):

 • zapojení odborníků do zkoumání náměstí a jeho částí, které mají vlastní mikroklima a potřeby
 • sběr podnětů a mapování veřejné, soukromé a občanské potřeby v této lokalitě
 • vedení debaty o již existujících vizích, jak náměstí přetvořit, např. odstraněním zábradlí, srovnáním terénu na jednu úroveň bez obrubníků, omezit pohyb a parkování vozidel a vytvořit polopěší zónu s atraktivní nabídkou nových služeb v identifikovaném prostoru

Podpora a spolupráce:

 • zasíťování místní komunity, její seznamování s otázkami urbanismu a umění ve veřejném prostoru pomocí inspirace a příkladů dobré praxe z Čech a ze zahraničí
 • zpracování informací pro účely diskusí se zástupci veřejné správy
 • příprava konkrétních návrhů změn náměstí při respektování vlastnických vztahů a legislativních podmínek
 • zapojení odborných i politických institucí do těchto změn
 • mediální komunikace

Realizace a naplnění cílů:

 • podpora pro realizaci nastartovaných změn a kooperace s relevantními subjekty
 • vytvoření modelu řízení a financování aktivit
 • provádění či organizování aktivit, stálá činnost